Obrázek na pozadí - výhodná koupě nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodná koupě nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodná koupě nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodná koupě nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodná koupě nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodná koupě nemovitosti
Co pro Vás můžeme udělat?

Firemní ústava

Firemní ústava

Firemní mise

Našim posláním je pomáhat klientům, kteří nás o to požádají, s vyhledáváním, výběrem a vyjednáním nižší ceny nemovitostí s vyšším potenciálem pro příjemnější bydlení (u nemovitostí pro vlastní bydlení) nebo vyšší zhodnocení investic (u investičních nemovitostí).

Závazky vůči klientům

Osobní a citlivé údaje neposkytujeme třetím stranám.

Dodržujeme dohodu s klientem. V okamžiku, kdy víme, že dohodu s klientem nedodržíme, oznámíme mu to neprodleně poté, co to sami dozvíme.

Nepomlouváme.

Nehodnotíme klienty a jejich jednání.

Nejsme zavázáni pracovat pro klienty, kteří s námi nejednají otevřeně, nebo s námi jednají povýšeně, ironicky, arogantně, nesdělují nám údaje potřebné pro naši práci, poptávají naši práci v rámci výběrového řízení (toto neplatí u stávajících klientů) a poptávají úvěr nižší než 1 mil. Kč. (toto neplatí u stávajících klientů v kategorii zlatí a stříbrní).

Při rozhovorech s klienty nepoužíváme překážky v komunikaci: příkazy a povely, výhružky, plané sliby, napomínání a moralizování, nevyžádané rady, tzv. logické argumenty, kritizování, obviňování, vysmívání se a zahanbování, interpretování a diagnostikování chování klienta, utěšování, odpoutávání pozornosti, zavádění řeči jinam, rozptylování nesouvisejícím humorem.

Závazky mezi kolegy a šéfem

Dodržujeme dohodu s kolegy. V okamžiku, kdy víme, že dohodu s kolegy nedodržíme, oznámíme to neprodleně kolegovi a to hned poté, co se to sami dozvíme.

Šéf podporuje kolegy v jejich práci a podporuje své kolegy v plnění jejich závazků a požaduje po nich plnění jejich závazků. Pouze je-li ohroženo plnění závazků vůči jiným kolegům, klientům nebo spolupracovníkům, nabízí jim pomoc, nebo splní jejich závazek místo nich.

Podporujeme své kolegy i svého šéfa k provádění jejich práce a požadujeme po nich plnění jejich závazků. Až v případě krize, jsou-li ohroženy jejich pracovní závazky vůči kolegům a klientům, jim nabízí pomoc nebo splní tyto závazky za ně.

Neplníme závazky kolegů ani šéfa místo nich, aniž bychom se na tom s nimi předem dohodli. To neplatí, je-li ohroženo splnění sdíleného závazku.

Máme-li výhrady k práci svého kolegy (neplní své závazky), pak:

  1. Nejdříve požádáme o nápravu jeho samotného.
  2. Pokud se s ním nedohodneme, jdeme s problémem s jeho vědomím nebo nejlépe s ním za šéfem.
  3. Pokud se nedohodneme na řešení problému ani se šéfem, jdeme s tím s jeho vědomím na veřejnost.

Podporujeme své kolegy v tom, aby takto činili.

Nehodnotíme kolegy a jejich jednání.

Vždy, pokud po kolegovi něco požadujeme a on náš požadavek přijme, požadujeme deklaraci jeho závazku.

Žádný z kolegů není vázán požadavkem (jiného kolegy), k jehož splnění se sám nezavázal.

Při rozhovorech s kolegy nepoužíváme překážky v komunikaci: příkazy a povely, výhružky, plané sliby, napomínání a moralizování, nevyžádané rady, tzv. logické argumenty, kritizování, obviňování, vysmívání se a zahanbování, interpretování a diagnostikování chování kolegy, šéfa, utěšování, odpoutávání pozornosti, zavádění řeči jinam, rozptylování nesouvisejícím humorem.

Závazky vůči životnímu prostředí

Prázdné tonery odesíláme k recyklaci.

S výjimkou odůvodněných případů tiskneme na recyklovaný papír.

Recyklujeme papír a plasty.

Závazky vůči majiteli

Nejsme zavázáni pracovat pro klienty, kteří s námi nejednají otevřeně, nebo s námi jednají povýšeně, ironicky, arogantně, nesdělují nám údaje potřebné pro naši práci, poptávají naši práci v rámci výběrového řízení (toto neplatí u stávajících klientů) a poptávají úvěr nižší než 1 mil. Kč. (toto neplatí u stávajících klientů v kategorii zlatí a stříbrní).

Případné pobídky poskytujeme klientům pouze ve formě úhrady nebo bezplatného poskytnutí souvisejících služeb.

Vyděláváme a šetříme majiteli peníze.

Obecné závazky

V práci nekrademe.

V práci nelžeme.

V práci nevydáme křivého svědectví.

Doporučení

Umožníme druhému zachovat si vlastní tvář.

×

Udělením tohoto souhlasu nám dáváte svolení, abychom na Vámi uvedenou adresu odeslali Vámi požadovaný e-book a nejvýše 14 e-mailových (převážně vzdělávacích) zpráv ročně, z nichž nejvýše dvě mohou obsahovat nabídky služeb Callido Reality.


Více o našich zásadách ochrany osobních údajů si můžete přečíst na tomto odkaze.

E-Book zdarma: Skryté vady bytů

Než opustíte tento web, stáhněte si e-book Skryté vady bytů. Bude se Vám hodit na prohlídkách.

Facebook logo
WhatsApp logo
Twitter logo
Pinterest logo
Google+ logo
LinkedIn logo